Firma "FACHPOŻ"

Witamy! Na nowo otwartej stronie internetowej! Znajdziesz tutaj wszystkie informacje dotyczące tego czym się zajmujemy. Na stronie zamieszczane będą informacje dotyczące kompleksowej naprawy i konserwacji sprzętu gaśniczego, ciekawostki prawne, szkolenia BHP lub po prostu napiszemy coś od siebie, więc zaglądajcie do nas często!

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek m.in. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higie-nicznych warunków pracy oraz prowadzenie systema-tycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp. Szczegółowo kwestia szkoleń została unormowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Rozporządzenie to określa:

  1. Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp, zwanego dalej szkoleniem;
  2. Zakres szkolenia;
  3. Wymagania dotyczące treści i realizacji programu szkolenia;
  4. Sposób dokumentowania szkolenia;
  5. Przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

UWAGA!

Szkolenie bhp nie jest jedynie formalnym obowiąz-kiem wynikającym z przepisów prawa. Szkolenie to powinno stanowić istotny element przygotowania pra-cownika do bezpiecznego wykonywania pracy.Obowiązkiem pracownika jest znać przepisy i za-sady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.fachpoz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.